Dc - Civil Aircraft Parts Catalog

Displaying Page: 1 of 6
Part Number
6A4-TB 6A 400V R-6
Details
N/A
In-Stock
Yes
Quote
Quote

Part Number
1N5226B-BP 12W 3 3V
Details
N/A
In-Stock
Yes
Quote
Quote

Part Number
1N5820-BP 3A 20V DO
Details
N/A
In-Stock
Yes
Quote
Quote

Part Number
1N5819PBF
Details
N/A
In-Stock
Yes
Quote
Quote

Part Number
AKG5524100SA
Details
N/A
In-Stock
Yes
Quote
Quote

Part Number
1N5821-TB
Details
N/A
In-Stock
Yes
Quote
Quote

Part Number
1N5231B 12W 5 1V
Details
N/A
In-Stock
Yes
Quote
Quote

Part Number
ZR BZX55C27V TB
Details
N/A
In-Stock
Yes
Quote
Quote

Part Number
RS205
Details
N/A
In-Stock
Yes
Quote
Quote

Part Number
1N5223B-TB
Details
N/A
In-Stock
Yes
Quote
Quote

Part Number
6A10
Details
N/A
In-Stock
Yes
Quote
Quote

Part Number
1N5822-U
Details
N/A
In-Stock
Yes
Quote
Quote

Part Number
1N5822-TB
Details
N/A
In-Stock
Yes
Quote
Quote

Part Number
275P202C12DS155D
Details
N/A
In-Stock
Yes
Quote
Quote

Part Number
AL422B
Details
N/A
In-Stock
Yes
Quote
Quote

Part Number
1N5231B
Details
N/A
In-Stock
Yes
Quote
Quote

Part Number
1N5822-BP3A40VDO-27xP
Details
N/A
In-Stock
Yes
Quote
Quote

Part Number
1S2-TB
Details
N/A
In-Stock
Yes
Quote
Quote

Part Number
BZV55-C3V0
Details
N/A
In-Stock
Yes
Quote
Quote

Details
N/A
In-Stock
Yes
Quote
Quote

Part Number
FR153
Details
N/A
In-Stock
Yes
Quote
Quote

Part Number
1N5231B-BP
Details
N/A
In-Stock
Yes
Quote
Quote

Part Number
RS206 PBF
Details
N/A
In-Stock
Yes
Quote
Quote

Part Number
BZV55-C5V1
Details
N/A
In-Stock
Yes
Quote
Quote

Details
N/A
In-Stock
Yes
Quote
Quote

Part Number
6A6-TB 6A 600V R-6
Details
N/A
In-Stock
Yes
Quote
Quote

Part Number
ZR BZV55C5V6 SMD TR
Details
N/A
In-Stock
Yes
Quote
Quote

Part Number
980-0004-041
Details
N/A
In-Stock
Yes
Quote
Quote

Part Number
HER105-TB 1A 400V DO
Details
N/A
In-Stock
Yes
Quote
Quote

Part Number
1N60P-BP
Details
N/A
In-Stock
Yes
Quote
Quote

Part Number
1N5822-TB 3A 40V DO
Details
N/A
In-Stock
Yes
Quote
Quote

Part Number
ZR BZX55C4V3 TB
Details
N/A
In-Stock
Yes
Quote
Quote

Part Number
1N5821
Details
N/A
In-Stock
Yes
Quote
Quote

Part Number
1N5819-TB 1A 40V DO
Details
N/A
In-Stock
Yes
Quote
Quote

Part Number
RYT1130063C
Details
N/A
In-Stock
Yes
Quote
Quote

Part Number
1N5234B-TB
Details
N/A
In-Stock
Yes
Quote
Quote

Part Number
6A10-TB 6A 1000V R-6
Details
N/A
In-Stock
Yes
Quote
Quote

Part Number
SK34-TR
Details
N/A
In-Stock
Yes
Quote
Quote

Part Number
6A8-BP 6A 800V
Details
N/A
In-Stock
Yes
Quote
Quote

Part Number
RPV2422063
Details
N/A
In-Stock
Yes
Quote
Quote

Part Number
FR305
Details
N/A
In-Stock
Yes
Quote
Quote

Part Number
1N5233B-BP 12W 6V D
Details
N/A
In-Stock
Yes
Quote
Quote

Part Number
6A1-TB 6A 100V R-6
Details
N/A
In-Stock
Yes
Quote
Quote

Part Number
DG417DY-T
Details
N/A
In-Stock
Yes
Quote
Quote

Part Number
HER208 PBF
Details
N/A
In-Stock
Yes
Quote
Quote

Part Number
REF02
Details
N/A
In-Stock
Yes
Quote
Quote

Part Number
BZV55-C16
Details
N/A
In-Stock
Yes
Quote
Quote

Part Number
P600J
Details
N/A
In-Stock
Yes
Quote
Quote

Part Number
1N5822TB
Details
N/A
In-Stock
Yes
Quote
Quote

Part Number
1N5238B-BP 12W 8 7V
Details
N/A
In-Stock
Yes
Quote
Quote

Part Number
93517-090001
Details
N/A
In-Stock
Yes
Quote
Quote

Part Number
1N5234B-BP
Details
N/A
In-Stock
Yes
Quote
Quote

Part Number
BZV55-C20
Details
N/A
In-Stock
Yes
Quote
Quote

Part Number
SK36
Details
N/A
In-Stock
Yes
Quote
Quote

Part Number
6620-01-156-4476
Details
N/A
In-Stock
Yes
Quote
Quote

Part Number
RPV380850006
Details
N/A
In-Stock
Yes
Quote
Quote

Part Number
HER306PBF
Details
N/A
In-Stock
Yes
Quote
Quote

Part Number
ZR BZV55C12V SMD TR
Details
N/A
In-Stock
Yes
Quote
Quote

Part Number
FR157
Details
N/A
In-Stock
Yes
Quote
Quote

Part Number
6A4AMMO
Details
N/A
In-Stock
Yes
Quote
Quote

Part Number
1N5821 PBF
Details
N/A
In-Stock
Yes
Quote
Quote

Part Number
1N5231B-TB 12W 5 1V
Details
N/A
In-Stock
Yes
Quote
Quote

Part Number
1N5820
Details
N/A
In-Stock
Yes
Quote
Quote

Part Number
2207S01
Details
N/A
In-Stock
Yes
Quote
Quote

Part Number
BAV21
Details
N/A
In-Stock
Yes
Quote
Quote

Part Number
FR155 PBF
Details
N/A
In-Stock
Yes
Quote
Quote

Part Number
83C594QFP
Details
N/A
In-Stock
Yes
Quote
Quote

Part Number
ZR BZV55C2V4 SMD TR
Details
N/A
In-Stock
Yes
Quote
Quote

Details
N/A
In-Stock
Yes
Quote
Quote

Details
N/A
In-Stock
Yes
Quote
Quote

Part Number
FR307PBF
Details
N/A
In-Stock
Yes
Quote
Quote

Part Number
6A10M-TB LFREE
Details
N/A
In-Stock
Yes
Quote
Quote

Part Number
1N5819-TB
Details
N/A
In-Stock
Yes
Quote
Quote

Part Number
1N5238B-BP
Details
N/A
In-Stock
Yes
Quote
Quote

Details
N/A
In-Stock
Yes
Quote
Quote

Part Number
1N5231B-TB
Details
N/A
In-Stock
Yes
Quote
Quote

Part Number
NCH034C-1
Details
N/A
In-Stock
Yes
Quote
Quote

Part Number
SJ47922
Details
N/A
In-Stock
Yes
Quote
Quote

Part Number
8521870-20
Details
N/A
In-Stock
Yes
Quote
Quote

Part Number
1N5242B
Details
N/A
In-Stock
Yes
Quote
Quote

Part Number
1N5230B-TB
Details
N/A
In-Stock
Yes
Quote
Quote

Part Number
277-8552-000
Details
N/A
In-Stock
Yes
Quote
Quote

Part Number
34701A
Details
N/A
In-Stock
Yes
Quote
Quote

Part Number
83C584-NK
Details
N/A
In-Stock
Yes
Quote
Quote

Part Number
6A10M-TB ROHS
Details
N/A
In-Stock
Yes
Quote
Quote

Part Number
1N5242B-TB
Details
N/A
In-Stock
Yes
Quote
Quote

Part Number
RS203200VDC
Details
N/A
In-Stock
Yes
Quote
Quote

Part Number
1N5819 T-R
Details
N/A
In-Stock
Yes
Quote
Quote

Part Number
2206S01
Details
N/A
In-Stock
Yes
Quote
Quote

Part Number
1N5822-BP 3A 40V DO
Details
N/A
In-Stock
Yes
Quote
Quote

Part Number
SMCJ43A
Details
N/A
In-Stock
Yes
Quote
Quote

Part Number
1N5822
Details
N/A
In-Stock
Yes
Quote
Quote

Part Number
BAV20TB
Details
N/A
In-Stock
Yes
Quote
Quote

Part Number
FR605 PBF
Details
N/A
In-Stock
Yes
Quote
Quote

Part Number
BZV55-C3V3
Details
N/A
In-Stock
Yes
Quote
Quote

Part Number
BAS19SMD
Details
N/A
In-Stock
Yes
Quote
Quote

Part Number
1N60P-TB DO-35 xPb
Details
N/A
In-Stock
Yes
Quote
Quote

Part Number
0805N470J500
Details
N/A
In-Stock
Yes
Quote
Quote

Part Number
1S2-TB 1A 20V R-1
Details
N/A
In-Stock
Yes
Quote
Quote

Part Number
6A4-BP 6A 400V R-6
Details
N/A
In-Stock
Yes
Quote
Quote

Part Number
1N746A
Details
N/A
In-Stock
Yes
Quote
Quote

Part Number
RS207 PBF
Details
N/A
In-Stock
Yes
Quote
Quote

Part Number
BZV55-C5V6
Details
N/A
In-Stock
Yes
Quote
Quote

Details
N/A
In-Stock
Yes
Quote
Quote

Part Number
1N5821-BP 3A 30V DO
Details
N/A
In-Stock
Yes
Quote
Quote

Part Number
1N5233B-BP
Details
N/A
In-Stock
Yes
Quote
Quote

Part Number
0805N470J50V
Details
N/A
In-Stock
Yes
Quote
Quote

Part Number
SK36PBF
Details
N/A
In-Stock
Yes
Quote
Quote

Part Number
1N5232B-TB 12W 5 6V
Details
N/A
In-Stock
Yes
Quote
Quote

Part Number
1N5822-BP
Details
N/A
In-Stock
Yes
Quote
Quote

Part Number
RS205 PBF
Details
N/A
In-Stock
Yes
Quote
Quote

Part Number
1N5820-BP
Details
N/A
In-Stock
Yes
Quote
Quote

Part Number
BYX90
Details
N/A
In-Stock
Yes
Quote
Quote

Part Number
1N5242B-TB 12W 12V
Details
N/A
In-Stock
Yes
Quote
Quote

Part Number
BZV55-C30
Details
N/A
In-Stock
Yes
Quote
Quote

Part Number
ZR BZX55C3VG
Details
N/A
In-Stock
Yes
Quote
Quote

Part Number
FR155-TB 1 5A 600V D
Details
N/A
In-Stock
Yes
Quote
Quote

Part Number
1N5819-BP
Details
N/A
In-Stock
Yes
Quote
Quote

Part Number
9357MMK63100nK
Details
N/A
In-Stock
Yes
Quote
Quote

Part Number
1N5234B-BP 12W 6 2V
Details
N/A
In-Stock
Yes
Quote
Quote

Part Number
ZR BZV55C5V1 SMD TR
Details
N/A
In-Stock
Yes
Quote
Quote

Part Number
BAS70-04
Details
N/A
In-Stock
Yes
Quote
Quote

Part Number
7204S01
Details
N/A
In-Stock
Yes
Quote
Quote

Part Number
FR207 PBF
Details
N/A
In-Stock
Yes
Quote
Quote

Part Number
DTSM63Y
Details
N/A
In-Stock
Yes
Quote
Quote

Part Number
6A05-BP 6A 50V R-6
Details
N/A
In-Stock
Yes
Quote
Quote

Part Number
1N5232B-TB
Details
N/A
In-Stock
Yes
Quote
Quote

Part Number
BAS16
Details
N/A
In-Stock
Yes
Quote
Quote

Part Number
1N5237B-TB 12W 8 2V
Details
N/A
In-Stock
Yes
Quote
Quote

Part Number
1N5822PBF
Details
N/A
In-Stock
Yes
Quote
Quote

Part Number
1N5231B-BP 12W 5 1V
Details
N/A
In-Stock
Yes
Quote
Quote

Part Number
1N5230B-TB 12W 4 7V
Details
N/A
In-Stock
Yes
Quote
Quote

Part Number
HER307 PBF
Details
N/A
In-Stock
Yes
Quote
Quote

Part Number
BAV21TB
Details
N/A
In-Stock
Yes
Quote
Quote

Part Number
SX1050P
Details
N/A
In-Stock
Yes
Quote
Quote

Part Number
BC327-25
Details
N/A
In-Stock
Yes
Quote
Quote

Part Number
RS203L
Details
N/A
In-Stock
Yes
Quote
Quote

Part Number
1N5228B-BP 12W 3 9V
Details
N/A
In-Stock
Yes
Quote
Quote

Part Number
1N5819-DC LFREE
Details
N/A
In-Stock
Yes
Quote
Quote

Part Number
FR154 TR
Details
N/A
In-Stock
Yes
Quote
Quote

Part Number
1N5235B-TB
Details
N/A
In-Stock
Yes
Quote
Quote

Part Number
ZR BZV55C30 TR
Details
N/A
In-Stock
Yes
Quote
Quote

Part Number
1N5819-BP 1A 40V DO
Details
N/A
In-Stock
Yes
Quote
Quote

Part Number
BZV55-C12
Details
N/A
In-Stock
Yes
Quote
Quote

Part Number
3N247
Details
N/A
In-Stock
Yes
Quote
Quote

Part Number
BZV55-C27
Details
N/A
In-Stock
Yes
Quote
Quote

Part Number
BAS70-05
Details
N/A
In-Stock
Yes
Quote
Quote

Part Number
FR607PBF
Details
N/A
In-Stock
Yes
Quote
Quote

Part Number
1N5821-BP
Details
N/A
In-Stock
Yes
Quote
Quote

Part Number
BZV55-C4V3
Details
N/A
In-Stock
Yes
Quote
Quote

Part Number
6A1M 6A DIODE
Details
N/A
In-Stock
Yes
Quote
Quote

Part Number
SXA12305991
Details
N/A
In-Stock
Yes
Quote
Quote

Part Number
KM736V689T-7
Details
N/A
In-Stock
Yes
Quote
Quote

Part Number
FR157 PBF
Details
N/A
In-Stock
Yes
Quote
Quote

Part Number
FR155-TB
Details
N/A
In-Stock
Yes
Quote
Quote

Part Number
BZV55-C4V7
Details
N/A
In-Stock
Yes
Quote
Quote

Part Number
ZR BZX55C3V0 TB
Details
N/A
In-Stock
Yes
Quote
Quote

Part Number
1N5819TB
Details
N/A
In-Stock
Yes
Quote
Quote

Part Number
BZV55-C13
Details
N/A
In-Stock
Yes
Quote
Quote

Part Number
5950-01-293-9747
Details
N/A
In-Stock
Yes
Quote
Quote

Part Number
ZR BZV55C13V SMD TR
Details
N/A
In-Stock
Yes
Quote
Quote

Details
N/A
In-Stock
Yes
Quote
Quote

Part Number
6A1-TB6A100VR-6xPb
Details
N/A
In-Stock
Yes
Quote
Quote

Part Number
RS206
Details
N/A
In-Stock
Yes
Quote
Quote

Part Number
6A1-TB
Details
N/A
In-Stock
Yes
Quote
Quote

Part Number
BZV55-C10
Details
N/A
In-Stock
Yes
Quote
Quote

Part Number
6A8-BP 6A 800V R-6
Details
N/A
In-Stock
Yes
Quote
Quote

Part Number
1N5223B-TB 12W 2 7V
Details
N/A
In-Stock
Yes
Quote
Quote

Part Number
F78460
Details
N/A
In-Stock
Yes
Quote
Quote

Part Number
1N5232B 5 6V ZENER
Details
N/A
In-Stock
Yes
Quote
Quote

Part Number
6A2-BP 6A 200V R-6
Details
N/A
In-Stock
Yes
Quote
Quote

Part Number
RTV-3145
Details
N/A
In-Stock
Yes
Quote
Quote

Part Number
4V7 ZENER DIODE SMD
Details
N/A
In-Stock
Yes
Quote
Quote

Part Number
51062
Details
N/A
In-Stock
Yes
Quote
Quote

Part Number
HER207
Details
N/A
In-Stock
Yes
Quote
Quote

Part Number
1N5819
Details
N/A
In-Stock
Yes
Quote
Quote

Part Number
FR605
Details
N/A
In-Stock
Yes
Quote
Quote

Part Number
1N60P-TB DO-35
Details
N/A
In-Stock
Yes
Quote
Quote

Part Number
6A10AMMO
Details
N/A
In-Stock
Yes
Quote
Quote

Part Number
SK26
Details
N/A
In-Stock
Yes
Quote
Quote

Part Number
BZV55-C3V6
Details
N/A
In-Stock
Yes
Quote
Quote

Part Number
MB506
Details
N/A
In-Stock
Yes
Quote
Quote

Part Number
1N5822-BP3A40VDO-27RO
Details
N/A
In-Stock
Yes
Quote
Quote

Part Number
1N5233B-TB 12W 6V D
Details
N/A
In-Stock
Yes
Quote
Quote

Part Number
RS203
Details
N/A
In-Stock
Yes
Quote
Quote

Part Number
1N60P
Details
N/A
In-Stock
Yes
Quote
Quote

Part Number
ZR BZV55C4V3 TR
Details
N/A
In-Stock
Yes
Quote
Quote

Part Number
275P202C24DS155D
Details
N/A
In-Stock
Yes
Quote
Quote

Details
N/A
In-Stock
Yes
Quote
Quote

Part Number
DG201ACSE
Details
N/A
In-Stock
Yes
Quote
Quote

Part Number
FR307
Details
N/A
In-Stock
Yes
Quote
Quote

Part Number
6A10M-BP 6A 1000V
Details
N/A
In-Stock
Yes
Quote
Quote

Part Number
BC337-25TB
Details
N/A
In-Stock
Yes
Quote
Quote

Part Number
1N5821-TB 3A 30V DO
Details
N/A
In-Stock
Yes
Quote
Quote

Part Number
1N5233B-TB
Details
N/A
In-Stock
Yes
Quote
Quote

Part Number
BZV55-C3V9
Details
N/A
In-Stock
Yes
Quote
Quote

Part Number
BC337-25
Details
N/A
In-Stock
Yes
Quote
Quote

Part Number
1N5819 ROHS
Details
N/A
In-Stock
Yes
Quote
Quote

Part Number
6A4DC
Details
N/A
In-Stock
Yes
Quote
Quote

Part Number
1N5819BP
Details
N/A
In-Stock
Yes
Quote
Quote

ASAP Semiconductor's Certifications and Memberships
Certification
LINKING, FRAMING, MIRRORING, SCRAPING OR DATA-MINING STRICTLY PROHIBITED